Høydeopphold del 2: Er høydetrening toppidrettens svar på healing?

Mitt forrige og litt "fritt etter hukommelsen"-innlegg har økt min interesse for temaet trening og opphold i tynn luft. Min tidligere nevnte, og like løpsinteresserte bror, gjorde meg oppmerksom på hva jeg egentlig hadde skrevet.

Har virkelig ikke høydetrening noe særlig effekt, rent fysiologisk?

Jeg har igjen satt meg inn i min McArdle, Katch and Katch-bibel på intet mindre enn 1153 sider.
De gjør minsanten en solid konklusjon avslutningsvis i kapittelet "Exercise at medium and high altitude".

Jeg siterer:

"Training at altitude provides no more benefit to sea-level performance than equivalent training at sea-level"

De redegjør også for noen faktorer som være tilstede for at det i det hele tatt skal være en mulighet for å ha positivt utbytte av det:
  1. Oppholdet må være i en høyde som er høy nok til å øke EPO-konsentrasjonen så mye at de røde blodlegemene igjen øker så mye at VO2-maksverdien øker 
  2. Utøveren må respondere positivt på høyden med økt EPO-output (noe som absolutt ikke gjelder alle)
  3. Treningen må skje under såpass lave høyder at man opprettholder intensiteten og oksygenopptaket i forhold til hav-nivå (sea-level values)
  4. Ved "live high-train low metoden" må man minimere tiden i lavere høyde da EPO-stimuleringen avbrytes umiddelbart.

I tillegg viser bibelen til at mange studier konkluderer med at trening og opphold i tynnere luft fører til dårligere prestasjonsnivå i lavlandet.

Det er altså kun en liten andel utøvere (altså en liten andel av den andelen som har naturlig lavt hb-innhold og som responderer postivivt med økt EPO-output) som kan ha en liten positiv effekt av høydeopphold dersom den gjøres helt riktig og at alt annet av forberedelser, timing og helse fungerer optimalt.

Dette bekrefter og understreker kanskje enda tydeligere det jeg skrev i det forrige innlegget, og gjør at jeg stiller meg følgende spørsmål:
  • Hadde verdens utholdenhetsutøvere prestert bedre dersom de hadde byttet ut høydeoppholdet med lavlandsopphold (gitt at det har samme status)? 
  • Har høydeopphold fått et ufortjent godt rykte? 
  • Er det som finnes av positive effekter bare "naturlig healing" (placeboeffekt), oppspinn?
  • Er eliteutøvere lette å lure? 
  • Er høydetrening toppidrettens svar for healing? 
  • Er det etisk forsvarlig å lure toppidrettsutøvere til å tro at høydetrening har fysiologisk positiv effekt dersom den ikke har det? 

Naturlig healing
Det du ikke veit har du ikke vondt av. Toppidretten skyr få midler. De er ikke underlagt de samme etiske retningslinjene som de autoriserte helseprofesjonene og legemiddelindustrien (ja, kanskje ikke helt stueren legemiddelindustrien heller da men...) Dette gjør at trenere og støtteapparat kan bygge opp falske sannheter rundt utøveren i den mening at det gjør utøveren bedre. Idrettspsykologi kan det vel også kalles...eller gode til å juge for å ta den fordomsfulle varianten.
Også som nevnt i forrige innlegg så har medielege Henrik Vogt et interessant blogginnlegg om naturlig healing/placeboeffekt. Placebo dreier seg om effekten som er forbundet med det å håpe og forvente, med ritualer og det å bli gitt mening, omsorg, ro og trygghet.  Placeboeffekten kan i mange tilfeller være svært stor.

Er det legitimt å "lure" folk med placeboeffekten?
Hvordan utløse placeboeffekten uten å være uvitenskapelig og bedragersk?

Som jeg skrev i det forrige innlegget er det forsåvidt gunstig å få så høy placeboeffekt som mulig. Effekt er effekt. Dette innlegget kan fort ødelegge den gode placeboeffekten ved høydeopphold....Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Anmeldelse: Neoprensokker i bløtt vårterreng

Fagsnadder: Høy puls hos uerfarne løpere.

Trening til ultraløp. En nybegynners erfaring.